Elpris & Spotpris

Vad är det? Spotpris är inköpspriset för el. Det innebär att elhandelsaktörer på elmarknaden köper in el från elproducenter på en öppen marknad. Spotpriset bestäms på nordpol. Utbud och efterfrågan är det som styr priset i grunden även om andra faktorer spelar in också.

Elpriser och spotpriser varierar i olika områden. Sverige i är indelat i 4 st olika elområden. Dessa elområden har olika spotpriser på el och detta för att det är olika mycket efterfrågan på el i de olika områdena. I Norra Sverige är produktionen relativt sett högre än i södra, men efterfrågan är mindre. Tvärtom i södra Sverige. I Södra Sverige idag även kallat SE4, så är elpriserna uppe i över 1 kr per kwh. Detta är väldigt högt och elpriserna förväntas vara mer varierande i framtiden. För att se de aktuella spotpriset på el så kan man göra enkla sökningar på nätet och det kommer att komma upp.

Lämna en kommentar