Elpriserna är högre än någonsin, varför?

Rekordhöga elpriser har varit under sommaren men också nu under hösten. Detta beror på en rad olika faktorer.

Elpriserna kommer att variera mer i framtiden, åtminstone om man ska tro på vad experterna säger. Förra året hade vi minus priser och i år har vi priser som har överstigit 1 kr per kwh. Efterfrågan på naturgas och stigande kolpriser, utsläppsrätter är några av anledningarna men även en ökad torrhet i Sverige som föranlett mindre elproduktion. Klimatet kommer förmodligen vara mycket instabilt i framtiden i och med klimatförändringarna och de större väderförändringarna som förväntas ske i Europa och norden. Vilket kommer att prisas in i elmarknaden.

Står du i begrepp att byta elavtal just nu bör du överväga att att göra ett elval som är miljövänligt. Det är bra att premiera elbolag som köper in miljövänlig el som är bra för klimatet. Då främst förnyelsebar energi. Här kan du jämföra elavtal från flera olika elleverantörer.

Det som är viktigt att inte glömma är att elen är något som är fundamentalt i vårt samhälle idag och kommer vara i framtiden. Många prognoser visar att efterfrågan på el ökar och kommer att öka. Om efterfrågan ökar och utbudet inte hänger med kan det påverka elpriserna. Samtidigt som elpriserna går upp (elhandelspriserna) så kommer elnätspriserna också att öka. Säkerställandet av bra energiproduktion samt distribution viktiga faktorer i framtiden vilket är det man som konsument kommer att få betala för i sitt totala elpris. Detta är viktigt för att kunna förbättra våra befintliga elnät och utveckla kapaciteten och för att man som konsument ska kunna få sin el vart man än bor.


.Lämna en kommentar