Bästa tryckerierna finns i Sverige

Tryckeribranschen består av hundratusentals företag över hela världen. Bara i Europa finns det 112.000 tryckerier med 640.000 anställda och omsätter totalt omkring 850 miljarder kronor.

Så det är ingen lätt uppgift att välja tryckeri för den som vill ha fram tryckta tidningar, flyers eller annat marknadsföringsmaterial. Det man ska veta är att det finns över 3.000 grafiska företag bara i Sverige och lokal produktion är alltid den mest miljövänliga.

Billigast i Sveirge

Man luras lätt att tro att det är billigare i länder som har lägre löner som till exempel Östeuropa. Men man måste se till hela kedjan av kommunikation, transporter och fram för allt möjligheten att snabbt åtgärda misstag och fel.

Har man nära till sin leverantör är det alltid enklare att göra om och göra rätt. Så rekommendationen är att planera upp din marknadsföring och vad den ska innehålla och sedan ta kontakt med ett grafiskt företag som kan hjälpa dig hela vägen med allt från idé och formgivning till tryck och distribution.

Många olika tjänster

Den svenska grafiska marknaden är uppdelad i olika delar:

•        Reklamtryckerier

•        Boktryckerier

•        Pre-mediaföretag

•        Bokbinderier

•        Skylt- och displayföretag

Många av dessa jobbar över flera olika discipliner och kan hjälpa dig som köpare med flera olika tjänster. En annan fråga är om du vill jobba med ett stort eller litet grafiskt företag. Det finns allt från stora koncernen som omsätter flera miljarder till små enmansföretag. Ofta kan alla dessa göra det allra mesta av det som man behöver för sin marknadsföring.

Lämna en kommentar