Så säkrar du din ekonomi med en framtidsfullmakt

Vad händer med din ekonomi om du inte kan ta hand om dig själv? Många vågar inte ställa sig frågan trots att alla borde göra det. För vem kan betala din elräkning eller fylla kylskåpet åt dig om du skulle råka ut för en olycka eller bli allvarligt sjuk? Ofta finns det en god man från kommunen som hjälper till men ibland känns det tryggare med en anhörig som sköter ekonomin. Det är då en framtidsfullmakt blir aktuell för att  ge fullmakt åt en person som du kan lita och som kan ta hand om dina personliga angelägenheter.

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Du behöver inte anlita en jurist för att skriva en framtidsfullmakt utan det går alldeles utmärkt att upprätta en själv. Det viktiga är att formkraven är korrekta.

Själva fullmakten är inte särskilt komplicerad men ibland kan det vara bra med att börja med en mall för en framtidsfullmakt. Dokumentet har inget formellt utseende och det finns ingen generell text som ska stå med. Men däremot måste det tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt så ingen kan missta syftet.

Börja med att ange vem som är fullmaktsgivaren, alltså den personen som ger fullmakt. Sedan anger du vem som är fullmaktstagaren, alltså personen som ska få fullmakt. Du behöver ange namn och personnummer minst.  När allt är ifyllt ska fullmakten signeras av fullmaktsgivaren. Signaturen ska bevittnas av två personer.

Vill man ha en person som granska fullmaktstagaren går det bra att lägga till det i fullmakten men är inte nödvändigt. Upprätta dokumentet i två versioner så det går lätt att komma åt för båda parter.

Var förvarar man fullmakten?

Framtidsfullmakten ska inte registreras hos någon myndighet eller domstol så den kan alltså förvaras hemma på ett säkert ställe. Men undvik att förvara den i ett bankfack eftersom det kan bli problem att få tag i den när den väl behövs. Ett alternativ kan vara att upprätta två likadana exemplar och förvara den hos både fullmaktshavaren och givaren.

Nu är allt klart och du kan känna dig lite säkrare att någon tar hand om din ekonomi när du själv inte kan.

Lämna en kommentar